GetYourGuide・COUPON CODE・最新優惠碼 / Coupon code2024年05月

GetYourGuide

外國鼎鼎有名嘅行程預訂網GetYourGuide係Klook同KKday嘅鼻祖來的,雖然 Klook 同 KKday 響亞太區已經紅透半邊天,基本上要預訂門票 / 旅遊行程都會透過呢兩間OTA預訂! 不過其實第一間提供呢類型服務嘅網站係嚟自2008年瑞士Startup嘅Getyourguide,之後響2014年先陸續出現KKday及Klook。

Hojetso 好著數為所有人提供最新最齊最抵全香港GetYourGuide優惠promo code代碼:熱門優惠包括即時GetYourGuide全單折扣推廣編碼、GetYourGuide限時折扣代碼等,只要在check out時在"Promotion Code/優惠代碼/Coupon Code/推廣編碼"一欄貼上這裡列出的代碼即可享用優惠!

廣告

Currently there are no deals in category GetYourGuide